Seminari d'invetigació performativa

Des d’ Aved volem reforçar i impul sar la recerca en dansa i per això proposem aquesta activitat. Considerem que la recerca és fonamental per a enriquir les nos tres pràctiques i poder aplicar i realitzar projectes que repercuteixin en el nos tre sector, Més ara que comencen a abundar les convocatòries de res idències i de recerca en les quals no es valora el producte final més que el procés que es duu a terme, per a això es necessita conèixer com s ‘articula un projecte de recerca artística.

El seminari de recerca permet, a través d’una guia de coneixement s bàsics i estratègies enfocats en aquesta metodologia concreta, que s’adqueriscan els recursos necessaris per a dur a terme un protocol de recerca.

Dia 1: Elements bàsics de la recerca artística.
Dia 2: Tutorització pràctica de projectes generats pels assistents a manera d’exercici.

El seminari d’ investigació performativa
es una activitat d’aved

Més informació
avedanza@gmail.com

©2024 AVED | Asociación Valenciana de Empresas de Danza

Inicia Sesión con tu Usuario y Contraseña

¿Olvidó sus datos?